Why should I use check scanners for business?

סורק שיקים לעסק. למה צריך?

משרד המשפטים הוציא בינואר 2015 תזכיר לחוק סליקה אלקטרונית לשיקים אשר מתאר את העתיד להתרחש בזמן הקרוב במשק הישראלי ותמציתו, מעבר מסליקה פיזית של שיקים, לסליקה אלקטרונית המתבצעת באמצעות תקשורת מחשבים. בסוף שנת 2017 החוק יצא לפועל בתחילה בין מסלקות הבנקים ומראשית 2018 לקוחות אסטרטגיים של הבנקים הצטרפו הלכה למעשה לעיקרי החוק. 

מטרת הסליקה האלקטרונית לייעל את תהליך סליקת השיקים ולהביא לחיסכון בעלויות הסליקה במספר היבטים. מרגע החלת החוק, עסקים יכולים להפקיד באמצעות תקשורת מחשבים, בכל רגע נתון את השיקים המתקבלים לטובת הארגון ע"י סליקה אלקטרונית של פרטי השיק ותמונתו, לשדר לבנק את נתוני השיקים המיועדים להפקדה, תשובת אישור תקינות מהבנק יוחזר לעסק ולא יהיה צורך בהפקדה פיזית.

מכיוון שהסליקה האלקטרונית מהירה יותר מהסליקה הפיזית, יתקצר משך הזמן שיחלוף מרגע הצגת השיק לפירעון עד לרגע זיכוי חשבון הלקוח, ובכך ניתן יהיה להבטיח את ודאות העסקה באופן מהיר יותר. 

מהם התועלות הנוספות בשימוש סורק שיקים?

ייעול הפעילות הפיננסית של העסק מרגע קבלת השיק. 

  • קריאת הפס המגנטי מהשיקים וכתיבתם באופן דיגיטלי בתוכנת הארגון (חיסכון בזמן ומניעת טעויות הקלדה)
  • צילום תמונת השיק משני צידיו ושמירה בארכיב.(תיעוד)
  • לצורך סריקת התצלומים ע"פ תקן בנק ישראל עבור חוק סליקה אלקטרונית של שיקים.(הסבר מעלה...)
  • אפשרות לבדיקת חשבונות מוגבלים בבנק ישראל במעמד קבלת השיק מהלקוח.(ביטחון)
  • אפשרות החתמה הסבה אוטומטית בגב השיק.(יעילות)
סל הקניות שלי