Checks Electronic Clearing Law Q&A

חוק סליקה אלקטרונית של שיקים שאלות ותשובות.

שאלה: מה מהו חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, ואיך הוא מסייע לי?

תשובה: מדובר בתהליך חדש, אשר מאפשר מעבר מסליקה פיזית של שיקים לסליקה אלקטרונית באמצעות עצירת השיקים בבנק המציג (הבנק הגובה) ושליחה של קובצי תצלומים של השיקים לבנק הנמשך (בנק ששיק משוך עליו), כחלופה לשינוע פיזי של השיק מהבנק שבו הופקד לבנק של כותב השיק. תהליך זה נקרא גם תהליך עיצור שיקים, מכיוון שהשיק נעצר בבנק המציג או תהליך של הדמית שיקים מכיוון שהבנק המציג מייצר קובץ הדמיה (תמונה) של השיק הפיזי.

בזכות חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, מתאפשר מתן שירותי בנקאות זולים, חדשניים, נוחים ומהירים יותר עבור ציבור הלקוחות, והלקוח יכול להפקיד שיק ללא צורך בהגעה לסניף באמצעות הפקדה באפליקציה הבנקאית.

שאלה: מדוע נוצר התהליך של עיצור שיקים / הדמיית שיקים?

תשובה: 138 מיליון השיקים שהופקדו בישראל בשנת 2015 מראים שהשימוש בשיקים עדיין תופס נפח משמעותי מהדרך שבה אנחנו משלמים. התהליך החדש משדרג את תהליכי הסליקה הישנים של השיק ומשתמש בטכנולוגיות חדשניות בכדי להגביר את היעילות והמהירות בתהליך סליקתו. החדרת החדשנות בתהליך מאפשרת את היכולת לבצע אפשרויות הפקדה מהירות, נוחות וזולות יותר. 

שאלה: כיצד התהליך של עיצור שיקים משפיע עליי?

תשובה: עדיין תשתמש בשיק הפיזי בכדי לבצע תשלום וכאשר תקבל שיק תוכל לבצע הפקדה של השיק באמצעות הסניף. עם זאת, כעת עומדת בפניך דרך חדשה, מתקדמת ומהירה יותר להפקדת השיק, ואתה יכול לבצע הפקדה של השיק מבלי להגיע לסניף הבנק, וזאת באמצעות האפליקציה הבנקאית.

בנוסף לשינויים בתהליך ההפקדה, מישור נוסף שהשתנה הינו תהליך ההחזרה של שיק. כאמור, משמעות השינוי הינה הפיכת השיק הפיזי לתמונה. לכן, בעת החזרת שיק ללקוח תתאפשרנה שתי חלופות: לבקש מהבנק להפקיד את השיק בשנית, או לקבל "פלט של שיק ממוחשב" (ראה תשובה לשאלה – "מהו פלט של שיק ממוחשב") המכיל תמונה של השיק וסיבות החזרה. לאחר הפקת פלט, הלקוח לא יוכל להפקיד את השיק בשנית או להעבירו לצד שלישי.

שאלה: האם ישתנה משך הזמן של סליקת השיק עקב התהליך החדש?

תשובה: נכון לתחילת התהליך לא ישתנה משך הזמן של סליקת השיק. אך בזכות חוק סליקה אלקטרונית נוכל בעתיד, לאחר שהתהליך יסתיים, לקצר את משך הזמן שיחלוף משלב הצגת השיק לפירעון עד לשלב זיכוי חשבון הלקוח (כיום הזיכוי מכוח שיק סופי רק בתום שלושה ימי עסקים). משמעות הדבר הינה כי הלקוח המפקיד יוכל לקבל מהר יותר את הזיכוי הסופי בחשבונו.

שאלה: מתי החל התהליך החדש?

תשובה: יישום החוק התבצע בשני שלבים עיקריים:

  • 08 בנובמבר 2016 – החל מתאריך זה הבנקים הר"מ: בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק ערבי ישראלי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק מזרחי, בנק בינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, יובנק, פא"גי –  מאפשרים ללקוחותיהם הפקדה בין-בנקאית של שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית.
  • 21 בנובמבר 2017 – החל מתאריך זה כל השיקים שמופקדים, בכל אמצעי ההפקדה מוצגים לגבייה אלקטרונית.

שאלה: מה התועלות עבורי כתוצאה מהתהליך החדש?

תשובה: התהליך החדש מאפשר מתן שירותי בנקאות זולים, חדשניים, נוחים ומהירים יותר עבור ציבור הלקוחות. הדמיית השיקים מאפשרת לבנקים להרחיב את השירותים של הפקדת שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית. החל מה-21/11/2017, במרבית הבנקים, הלקוח יכול לעשות שימוש באפליקציות הבנקאיות על-מנת להפקיד שיקים של כל הבנקים והוא לא נדרש להגיע לסניף הבנק על-מנת להפקיד את השיק לפירעון. כתוצאה מכך, גם עלויות הפקדת השיק הופחתו בשיעור של עד כ – 75%, היות והפקדה אלקטרונית נחשבת פעולה בערוץ ישיר (ועבור לקוחות המנויים לשירות המסלולים, היא תחשב במניין הפעולות המותר ללא תשלום בערוץ זה).

שאלה: האם התהליך החדש כולל את כלל השיקים ואת כלל הבנקים?

תשובה: התהליך החדש כולל את כלל השיקים שנקובים בשקלים.

תהליך ההטמעה נעשה בהדרגה – השלב הראשון החל ב-08 בנובמבר 2016 בו התאפשרה סליקה בין בנקאית, בין מרבית הבנקים בישראל, של שיקים שהופקדו באמצעות האפליקציה הבנקאית. השלב השני החל ב-21 בנובמבר 2017, וכולל את כלל הבנקים בישראל, במסגרתו כלל השיקים שעוברים בסליקה הבין-בנקאית מוצגים לגבייה באופן אלקטרוני.

שאלה: האם אני נדרש לעשות משהו שונה?

תשובה: אם אינך רוצה, אינך חייב לשנות את אופן ההתנהלות שלך בשיקים. אולם, התהליך החדש נותן לך את היכולת לבחור האם להגיע לסניף הבנק על מנת להפקיד את השיק, או לבחור לבצע הפקדה מבלי להגיע לסניף הבנק באמצעות שימוש באפליקציות הבנקאיות. במידה ואתה נוהג להפקיד שיקים אצל הפקיד, התהליך החדש  גם יאפשר לך להוזיל את עלויות ההפקדה בכ – 75%, היות והפקדה אלקטרונית נחשבת פעולה בערוץ ישיר (ועבור לקוחות המנויים לשירות המסלולים, היא תחשב במניין הפעולות המותר ללא תשלום בערוץ זה). 

שאלה: הפקדתי שיק, והשיק חזר. מהן האפשרויות העומדות בפניי?

תשובה: 

  1. לבקש מהבנק שלך להפקיד את השיק שוב, אם לא קיימת מניעה לכך.
  2. לפנות לאדם שנתן לך את השיק לצורך קבלת תשלום חלופי.
  3. לבקש מהבנק שלך מסמך הנקרא "פלט של שיק ממוחשב".
  4.  להדפיס באופן עצמאי מתוך אתר הבנק בו מתנהל חשבונך  "פלט של שיק ממוחשב"

שים לב - אם תבקש לקבל "פלט של שיק ממוחשב" (ראה תשובה לשאלה – "מהו פלט של שיק ממוחשב") - לאחר קבלת הפלט לא תוכל להפקיד שוב את השיק או להעבירו לצד שלישי.

שאלה: מהו "פלט של שיק ממוחשב"?

תשובה: בעבר, כאשר שיק היה חוזר, היית מקבל את השיק הפיזי עליו צוינו הסיבות שבגללן השיק חזר.

כיום, בעת החזרה של השיק, על הבנק להפיק עבורך, לבקשתך, פלט של השיק הממוחשב אשר מחליף את השיק הפיזי ומשמש ראיה קבילה בהליך משפטי (בית משפט או הוצאה לפועל).

שים לב - אם הפקדת את השיק באמצעות האפליקציה הבנקאית והשיק חזר, ואתה מעוניין לקבל פלט של שיק ממוחשב, הבנק יידע אותך, טרם הפקת הפלט, כי אין להפקיד את השיק לגבייה פעם נוספת ואין להעבירו לצד שלישי.

שאלה: החלטתי לבקש מהבנק שיפיק עבורי פלט של שיק ממוחשב, אילו פרטים עליי לוודא שמופיעים בו?

תשובה: היפר קישור לנספח 314 לכללי המסלקה – פלט של שיק ממוחשב

שאלה: האם האפליקציות של כל הבנקים מאפשרות סריקה של שיק? האם התהליך פשוט?

תשובה: יישום חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, מסייע בתהליך הפיתוח של שירותי בנקאות זולים, חדשניים ואינטואיטיביים יותר עבור ציבור הלקוחות. מכיוון שכל בנק מאפשר שירותים טכנולוגיים שונים ללקוחותיו, עליך לברר עם הבנק שלך האם הוא מאפשר את השירות של הפקדת שיק באמצעות האפליקציה הבנקאית. 

הפקדת שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית, ללא הפקדה פיזית של השיק עצמו, נעשית באמצעות שירות "הפקדת שיק בסלולר" באפליקציית הבנק, על ידי צילום של השיק ושליחתו לבנק באופן מוצפן. כך נחסכת מהלקוח הגעה לסניף או לעמדת השירות העצמי, לצורך ביצוע ההפקדה. באמצעות שיטה זו תתאפשר רק הפקדת שיקים המסומנים "למוטב בלבד" ושסכומם נמוך מ 10,000 ש"ח. לאחר ביצוע הפעולה יידרש הלקוח לשמור את השיק המקורי אצלו, למשך שלושה ימים לפחות.

שאלה: הצילום באמצעות האפליקציה הבנקאית איננו נוח, והעסק שלי מפקיד עשרות שיקים ביום. האם אפשר יהיה לסרוק את השיקים שלא באמצעות האפליקציה הבנקאית הסלולרית?

תשובה: שירותים טכנולוגיים אחרים המאפשרים לבצע סריקה והפקדה של שיקים מרחוק ללא צורך בהגעה לסניף על ידי הלקוח מתאפשרים על ידי הבנקים החל מ-21 בנובמבר 2017. על כל פנים, כל בנק מאפשר שירותים טכנולוגיים שונים ללקוחותיו, ולכן, עליך לברר עם הבנק שלך האם הוא מאפשר את השירות הזה.

שאלה: האם אפשר יהיה להפקיד למשמורת שיקים דחויים?

תשובה: חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 אינו משפיע על הפקדת שיקים דחויים מכיוון שהשינוי חל רק מתהליך ההצגה של השיק בין הבנקים. על כן תהליך ההפקדה של שיק דחוי יוכל להיעשות רק בסניף ויישאר כפי שהוא נעשה היום. כאשר יופקד שיק דחוי, הבנק ישמור את השיק הפיזי ורק כאשר יגיע התאריך שבו ניתן להציג את השיק, וכאשר הבנק המציג יבצע הצגה של השיק לבנק המשלם, הבנק המציג יהפוך את השיק הפיזי לתמונה של שיק.

שאלה: האם חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 מהווה פתרון דיגיטלי שהינו חלופה לשיקים?

תשובה: לא, השיק הפיזי עדיין ימשיך להתקיים והמושך ימשיך לכתוב שיקים מבוססי נייר ולמסור אותם למוטב. חוק סליקה אלקטרונית מקנה דרכים חדשות להפקדה וזיכוי של חשבון המוטב. התהליך החדש נועד לייעל את תהליך ההפקדה בין הלקוח לבנק שלו, ואת תהליך הסליקה בין-הבנקים, בכך שהוא משנה את תהליך ההתקשרות בין הבנקים, אשר יעשה כעת באמצעות קובץ תמונה דיגיטלי כחלופה לשינוע פיזי של השיק מהבנק שבו הופקד לבנק של כותב השיק, וכן משנה את תהליך הטיפול בשיק שסורב.

מקורות: אתר בנק ישראל

סל הקניות שלי