P2600

מערכת כספת מזומנים ייחודית דגם P2600 אשר מאפשרת ללקוחות להפקיד את פדיון המזומנים של הארגון, בכל זמן נתון במשך היום ולהזדכות בחשבון הבנק באופן מיידי.  
המערכת מאפשרת להפקיד את השטרות, לוודא תקינותם, לנטר ולתעד כל שטר מרגע ההפקדה בכספת ועד הפקדתו בפועל במרכז המזומנים של הבנק.

 

קבל הצעה ברושור להורדה

סדרת P2600 הינה הפתרון האידיאלי למוסדות פיננסיים ותעשייה קמעונאית. קיימת אפשרות להפקדה מרוכזת של מספר רב של משתמשים\חברות ללא חובת קשר פיננסי ביניהם.
(לדוגמא: מספר חנויות שונות שמפקידות לאותה כספת), למערכת סדרת בקרות דיגיטאלית בתהליך כגון זיהוי ערכי השטרות, מספר השטרות מכל ערך, זיהוי מספר סידורי של כל שטר
יכולת זיהוי ודחייה של שטרות לא תקינים או מזויפים בעת ההפקדה ויכולת יצירת סטטיסטיקות ודיווחים לצורך ניהול איסוף הכסף על ידי חברת הבלדרות.

שלגי שמעון
טלפון: 072-2124760
נייד: 054-2366442
shalgi@balamuth.co.il
עולם הבנקאות
עולם הבנקאות שלגי שמעון טלפון: 072-2124760 נייד: 054-2366442 shalgi@balamuth.co.il
סל הקניות שלי