מערכת הדפסה וסריקה משולבת

חברת בלמוט פיתחה מערכת הדפסה וסריקה משולבת המאפשרת לסרוק מגוון גדלי נייר בגדלים שונים בהרצה אחת, כגון מסמכים, שיקים בנקאיים ושוברים עם פונטים מגנטיים.

קבל הצעה

תוך כדי סריקת המסמכים, המערכת מאפשרת להדפיס בעברית על המסמכים מידע דינאמי לתכנים ולמיספור הדפים הנסרקים, לצלם ולארכבם במחשבי הארגון.
מערכת זו נבחרה להיות ספק יחיד ברשות ממשלתית וזאת לאחר פרסום פומבי של קול קורא במדיה להתכנות הביצוע.

שלגי שמעון
טלפון: 072-2124760
נייד: 054-2366442
shalgi@balamuth.co.il
עולם השיקים
עולם השיקים שלגי שמעון טלפון: 072-2124760 נייד: 054-2366442 shalgi@balamuth.co.il
סל הקניות שלי